ETLA julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Suhdanne-julkaisun lisäksi kahta erillistä suhdannekehitystä arvioivaa ja ennakoivaa raporttia:

  • Suhdannenäkymät on kuukausittain julkaistava taloudellisen kehityksen seurantaraportti, joka sisältää kunkin sektorin tuoreimmat tilasto- ja indikaattoritiedot.
  • Toimialakatsaus esittää eri toimialojen kehitysnäkymät laajemmin ja yksityiskohtaisemmalla luokituksella kuin Suhdanne.

Uusimmat raportit: