Kansainväliset suhdanteet 1-2/2014

Maailman talouskasvu vauhdittuu

Maailman talouskasvu vauhdittuu tänä vuona selvästi Yhdysvaltojen vetämänä 3.5 prosentin tuntumaan vuosina 2014–2016 . USA:n yksityisen kulutuksen kasvu vauhdittuu mm. työllisyyden kohentumisen ja asuntojen hintojen nousun lisäämän varallisuuden tukemana. USA:n investoinnit elpyvät. Ison-Britannian talouskasvu vahvistuu USA:n vanavedessä.
Aiemmin talousveturina toimineen Kiinan talouden kysynnän kasvu on selvästi hidastunut mm. luotto-markkinoiden ongelmien takia. Kasvun odotetaan kuitenkin jatkuvan nopeana teollisuusmaiden kasvuun verrattuna.
Euroalueen talouskasvu vauhdittaa maailman talouskasvua erityisesti vuonna 2014, kun alueen talouskas-vu kääntyy positiiviseksi kaksi vuotta kestäneen supistumisen jälkeen. Euromaiden kasvun moottorina on kilpailukykyinen Saksan talous. Eurokriisi ei ole vielä ohi, mutta se on tasaantunut. Rahapolitiikka on hy-vin elvyttävää ja tukee kasvua. Kriisimailla, erityisesti Kreikalla, on edessään pitkä julkisen talouden tasa-painottaminen. Euromaiden keskimääräinen budjettivaje ja julkinen velka kohenevat ennustevuosina, mutta julkisen talouden tasapainottaminen jarruttaa kasvua pitkään.

Liitteet:
  • Kansainväliset suhdanteet 1-2/14
  • Rekisteröidy tilaajaksi tai tilaa yksittäiskappale PDF-muodossa.