Kansainväliset suhdanteet 2/2012

Maailman talouskasvu hidasta pitkällä aikavälillä

Maailman talouskasvu on pysyvästi hidastunut. Teollisuusmaiden suuret velkataakat ja niihin liittyvä julkisten ja osin yksityisten talouksien tasapainottaminen jarruttavat kasvua. Tämän ohella väestön ikääntyminen hidastaa talouskasvua teollisuusmaissa.

Kiinan 1970-luvun lopulta alkanut keskimääräinen 10 prosentin kasvutahti on jo hidastunut osin kriisin takia, osin talouden rajun rakennemuutoksen hidastumisen takia. Kiinan talouskasvun hidastuminen on pysyvä ilmiö, mutta kasvu jatkuu silti nopeana teollisuusmaihin verrattuna. Kiinassa väestö vanhenee myös nopeasti. Se pienentää talouden kasvumahdollisuuksia ja vahvistaa kulutuskysyntää. Useissa muissa kehittyvissä maissa kuten Intiassa väestön lisääntyminen sen sijaan lisää talouden potentiaalia ja merkitystä maailmantaloudessa. Maailmantalouden painopiste muuttuu jatkossa uudella tavalla.

Euroalueen kriisi on keskeisen riski hauraan maailmantalouden näkökulmasta, jos öljymarkkinoiden geopoliittiset riskit pysyvät hallinnassa. Euroalueen syvä taantuma tai/ja euroalueen hajoaminen lisäisivät maailmanlaajuisen taantuman riskiä olennaisesti tilanteessa, jossa etenkin teollisuusmaiden talouspolitiikan liikkumavara on vähäinen.

Liitteet:
  • Kansainväliset suhdanteet 2/12
  • Rekisteröidy tilaajaksi tai tilaa yksittäiskappale PDF-muodossa.