Kansainväliset suhdanteet 3-4/2013

Maailman talouskasvu hidasta ja eritahtista

Maailman talouskasvu hidastui vuonna 2013 ETLAn uuden ennusteen mukaan selvästi viimevuotisesta, mutta kasvu on mm. OECD:n ennakoivien indikaattorien mukaan kohenemassa. Yhdysvalloissa ja Britanniassa myös kokonaistuotannon neljännesvuosikehitys on vahvistunut. Kiinan talouskasvu on alentunut pysyvästi aiemmin vallinneesta 10 prosentin tasosta 7-8 prosenttiin. Kiina pyrkii muuttamaan kasvustrategiaansa vienti- ja investointivetoisesta enemmän kulutukseen painottuvaksi, mikä merkitsee myös kasvun normalisoitumista alemmalle tasolle. Strategiamuutos on edellytys maailmantalouden kestävälle kasvulle pitkällä aikavälillä.
Yhdysvallat on pitkästä aikaa selkeä suhdanneveturi. Yksityisen kulutuksen ja investointien odotetaan vahvistuvan alhaisen korkotason ja hyvien talousodotusten tukemana. Niin sanottu liuske-energia on antanut Yhdysvalloille vahvan kasvuruiskeen monen kanavan kautta. USA on saanut eräänlaisen epäsymmetrisen positiivisen energiasokin, koska energian hinta on jäänyt selvästi halvemmaksi kuin muualla maailmassa. Energian hinnan tuntuva halpeneminen energian tarjonnan kasvun takia on lisännyt energiaan liittyviä investointeja, pienentänyt amerikkalaisten yritysten kustannuksia ja lisännyt kotitalouksien ostovoimaa. Amerikkalaisen tuotannon kilpailukyky on samalla parantunut.
Maailmantalouden käänteen parempaan odotetaan olevan käsillä talvella 2013–2014. Talouskasvua kiihdyttävät vuonna 2014 erityisesti Yhdysvallat, Iso-Britannia ja euroalue. Euroalue nousee euroalueen kriisin kevenemisen ja ulkoisen vedon avulla, mutta kasvu jää prosenttiin vielä vuonna 2015.

Liitteet:
  • Kansainväliset suhdanteet 3-4/13
  • Rekisteröidy tilaajaksi tai tilaa yksittäiskappale PDF-muodossa.