Kansainväliset suhdanteet 3/2012

Maailmantalouden käänne parempaan odottaa

Maailman talouskehitys on kesän ja alkusyksyn aikana selvästi heikentynyt. Eurokriisin pitkittyminen ja syveneminen, joka on pitänyt euroalueen käytännöllisesti katsoen taantumassa viime vuoden lopulta alkaen, on nyt selvästi heikentämässä talouskehitystä. OECD:n BKT:n kasvua luotaava mittari ei näe käännettä parempaan ainakaan puoleen vuoteen.

Euroalueen heikko kehitys on heijastunut muun maailmantalouden kasvua heikentävien riskilisien kasvuun. Kiinan talous, josta on toivottu kasvun moottoria, on lisäksi kärsinyt sille tärkeiden Euroopan markkinoiden heikosta vedosta. USA:n kasvu on ollut selvästi euroalueen kasvua nopeampaa, mutta työllisyyden kasvu ei ole elpynyt normaalisti.

Maailmantalouden vaikean, talveen 2008/9 ajoittuneen taantuman ja euroalueen velkakriisin jäljiltä sekä finanssipolitiikan että normaalin rahapolitiikan liikkumavara on varsin rajoitettu. Siksi keskeiset keskuspankit turvautuvat epätavanomaisiin keinoihin eli arvopaperien ostoihin markkinoilta. Euroopan keskuspankki julkisti syyskuun alussa rajoittamattomat, mutta ehdolliset kriisimaiden bondi-ostot jälkimarkkinoilta. Useimmista muista keskuspankeista poiketen EKP pyrkii steriloimaan eli eliminoimaan toimen inflaatiota lisäävän rahamäärävaikutuksen. Tämän toivotaan auttavan suhdannekäänteen aikaansaamisessa. Lähiaikoina suhdannetilanne kuitenkin heikkenee.

Liitteet:
  • Kansainväliset suhdanteet 3/12
  • Rekisteröidy tilaajaksi tai tilaa yksittäiskappale PDF-muodossa.