Kansainväliset suhdanteet 4/2012

Maailman talouskasvu pysyy hitaana pitkään

Maailman talouskasvu pysyy hitaana pitkään vuosituhannen alkuvuosiin verrattuna, jolloin teollisuusmaiden talouskasvu oli velkavetoisena epätasapainoista ja kestämätöntä.

Heikon talouskasvun ja hitaan inflaation oloissa keskuspankit pitävät ohjauskorot yleisesti matalina ja jatkavat voimakasta markkinoiden tukea myös epätavanomaisin keinoin. Kasvu käynnistyy kuitenkin hitaasti, koska velkaa pyritään pienentämään. Euroalue ja Japani ajautuivat taantumaan vuoden 2012 syksyllä. Euroalueen näkymät ovat kuitenkin viime syksyn kriisinhoitopäätösten takia kohenemassa, jos jäsenvaltiot pystyvät jatkamaan luottamusta ja siten myös kasvua tukevia toimia. Japanin uusi hallitus puolestaan pyrkii sysäämään talouteen vauhtia, jota sitkeänä jatkuva deflaatio eli hintatason lasku jarruttaa.

Teollisuusmaissa taseiden parantaminen laimentaa kysyntää useita vuosia. Kiinassa vientikysynnän vaimeus rajoittaa kasvumahdollisuuksia, vaikka kotimaista kysyntää vahvistetaan sitä elvyttämällä. Kehittyvät maat ovat maailmantalouden kysynnän kasvun moottori. Kiinan erityisasema vahvistuu lyhyellä aikavälillä, vaikka kaksinumeroiset talouskasvuluvut ovat jääneet historiaan. Kiinassa väestön nopea ikääntyminen jarruttaa uuden johdon kunnianhimoista tavoitetta nostaa kiinalaisten elintaso kehitysmaastatusta selvästi paremmaksi seuraavan 10 vuoden aikana.

Liitteet:
  • Kansainväliset suhdanteet 4/12
  • Rekisteröidy tilaajaksi tai tilaa yksittäiskappale PDF-muodossa.