World Commodity Prices Marraskuu 2012

Raaka-aineiden hinnat laskussa

Useimpien raaka-aineiden hinnat alenevat tänä ja ensi vuonna, arvioi eurooppalaisten ennustelaitosten liitto AIECE tuoreessa katsauksessaan ”World Trade and Commodity Prices in 2012–2013”. Taloudellisen kasvun hidastuttua raaka-aineiden kysyntä on heikentynyt. Samanaikaisesti useiden teollisten raaka-aineiden tarjonta on kasvanut, kun vuoden 2011 korkea hintataso lisäsi investointeja niiden tuotantoon. Kuluvana vuonna voimakkaimmin alenevat teollisuuden raaka-aineiden (metallien ja luonnonkuitujen) hinnat. Energiaraaka-aineista kivihiilen hinnat romahtavat tänä vuonna. Maakaasun hintojen arvioidaan sitä vastoin seuraavan viipeellä raakaöljyn hintoja ja nousevan. Raakaöljyn hinta pysyy korkealla tasolla.

Vilja- ja öljykasvien hintojen nousu on merkittävin poikkeus yleiseen kehitykseen. Viljakasvien hinnat ovat 11 prosenttia ja öljykasvien hinnat 22 prosenttia yli aiemman ennätystason, joka saavutettiin kesällä 2008. Vilja- ja öljykasvien hintoja ovat nostaneet epäsuotuisat sääolot. Erityisesti satonäkymiä heikensi kuivuus, joka koetteli kesällä Yhdysvaltoja.

Vuonna 2013 raaka-aineiden hintojen ennakoidaan pysyvän varsin vakaina. Vaikka maailmantalouden tila asteittain paranee, runsas tarjonta jarruttaa erityisesti metallien hintojen nousua. Lisäksi kehittyvien maiden kasvu jää vahvistumisestaan huolimatta heikommaksi kuin viime vuosina keskimäärin. Raaka-aineiden, erityisesti elintarvikkeiden ja energian hinnat ovat myös historiallisesti korkealla tasolla, joten hintojen nousun jatkuminen alkaisi koetella kuluttajien maksukykyä.

Raaka-aineiden dollarihintoihin pohjautuvan HWWI-indeksin ennakoidaan alenevan kuluvana vuonna 3 prosenttia ja ensi vuonna edelleen 6 prosenttia. Vuosien 2008–2009 suuren taantuman jälkeen indeksi nousi 29 prosenttia sekä vuonna 2010 että 2011. Indeksin muutokset heijastavat ennen muuta raakaöljyn hintakehitystä, koska sen paino indeksissä on suuri, mutta vilja- ja öljykasveja lukuun ottamatta myös muiden raaka-aineiden hinnat alenevat tänä vuonna. Erityisen jyrkkää on tekstiilikuitujen ja kivihiilen hintojen lasku. Puuvillan hinnat palautuvat vuoden 2011 ennätystasolta ja kivihiilen hintoja alentaa Kiinan kysynnän kasvun hidastuminen. Lisäksi kivihiilen tarjonta on kasvanut, kun Australian tuotanto on normalisoitunut vuoden 2011 alun tulvien jälkeen. Metallien hintojen ennakoidaan laskevan tänä vuona 10–15 prosenttia tuotannon liikakapasiteetin vuoksi.

Ensi vuonna tekstiilikuitujen, öljykasvien, raudan ja raakaöljyn hintojen vuosikeskiarvon ennakoidaan alenevan melko voimakkaasti kuluvan vuoden vuosikeskiarvoon verrattuna. Vuoden aikana niiden hintakehitys alkaa kuitenkin oieta. Muiden raaka-aineiden hintojen odotetaan pysyvän aika lailla muuttumattomina tai laskevan vain hieman.

Liitteet:
  • World Trade and Commodity Prices Marraskuu 2012
  • Rekisteröidy tilaajaksi tai tilaa yksittäiskappale PDF-muodossa.