World Commodity Prices Marraskuu 2013

Raaka-aineiden hinnat edelleen laskussa, mutta vakautuvat ensi vuoden aikana

Raaka-aineiden kysyntä on kasvussa, mutta kasvu on hidasta, arvioi Euroopan suhdannelaitosten liiton AIECEn raaka-aineiden hintojen ja maailmankaupan kehitystä ennakoiva työryhmä tuoreessa katsauksessaan ”World Trade and Commodity Prices in 2013–2014”. Maailmantalouden näkymät ovat edelleen aneemiset ja epäyhtenäiset. Teollisuusmaissa on näkyvissä heikkoja merkkejä kasvun vahvistumisesta, mutta kehittyvissä maissa, erityisesti Kiinassa näkymät ovat heikenneet.

Muiden kuin energiaraaka-aineiden hintojen ennustetaan laskevan tänä vuonna keskimäärin 5 prosenttia ja ensi vuonna 3 prosenttia, mutta niiden odotetaan kuitenkin kääntyvän nousuun ensi vuoden aikana. Myös energiaraaka-aineiden hinnat alenevat hieman molempina vuosina, mutta vakautuvat ensi vuoden aikana.

Tänä vuonna alenevat eniten elintarvikkeiden ja kivihiilen hinnat, 11 ja 14 prosenttia. Ensi vuonna kivihiilen hinta vakautuu, mutta elintarvikkeiden hinnat laskevat vielä 9 prosenttia. Rautamalmin ja -romun hintojen odotetaan alenevan ensi vuonna 11 prosenttia. Tänä vuonna ne nousivat hieman edellisvuodesta. Suomalaisittain ajankohtaisen nikkelin hinnan ennakoidaan vakautuvan tänä vuonna ja kääntyvän ensi vuonna nousuun.

Raaka-aineiden hintojen lasku johtuu pääasiassa heikosta kysynnästä, mutta joidenkin raaka-aineiden hintoihin vaikuttaa merkittävästi myös tarjonnan kehitys. Värimetallien hintoja painaa liikakapasiteetti, joka on seurausta hintojen voimakkaasta noususta vuosituhannen alussa. Hiilen ja rautamalmin hinnoissa näkyvät jo nyt massiivisten kaivosinvestointien ja parantuneiden kuljetusyhteyksien vaikutukset, vaikka rautamalmin hinnoissa niiden odotetaan tuntuvan voimakkaimmin vuosina 2014–2015.

Raakaöljyn markkinoilla vallitsee periaatteessa liikatarjonta, mutta tuotantohäiriöt Syyriassa, Libyassa, Nigeriassa ja Irakissa ovat pitäneet öljyn hinnan korkeana. Hinnan nousupaineita on toisaalta vaimentanut tarjonnan lisääntyminen, kun liuskeöljyn tuotanto on kasvanut Yhdysvalloissa. Maakaasun hinta on Euroopassa pysynyt korkealla tasolla, mutta Yhdysvalloissa se on laskenut voimakkaasti parin viime vuoden aikana kiitos liuske-energiabuumin.

Raaka-aineiden hintanäkymät ovat tiiviisti sidoksissa Kiinan BKT:n kasvuun. Kiinan talouden koon ja kasvun raaka-aineintensiivisyyden vuoksi pienetkin muutokset maan kasvunäkymissä aiheuttavat usein suuria muutoksia raaka-aineiden hintoihin. Kiinan uskotaan kykenevän siirtymään perinteisestä investointi- ja vientivetoisesta kasvumallistaan enemmän kulutusta painottavaan suuntaan, mutta siinä on kyse pitkän aikavälin kehityksestä. Keskipitkällä aikavälillä Kiinan kasvu jää keskimäärin 7-8 prosenttiin eli selvästi hitaammaksi kuin vuosien 1980–2012 keskimääräinen 9,9 prosenttia.

Ennakoitu raaka-aineiden hintojen lasku vuosina 2013–2014 alentaa teollisuusmaiden ennestäänkin vähäisiä inflaatiopaineita. Elintarvikkeiden hintojen suhteellisesti suuri lasku lisää toisaalta ostovoimaa Kiinassa, mikä helpottaa maan velkaongelmien ratkaisemista ja tukee kotimaisen kysynnän kasvua.

Liitteet:
  • World Trade and Commodity Prices Marraskuu 2013
  • Rekisteröidy tilaajaksi tai tilaa yksittäiskappale PDF-muodossa.