World Commodity Prices Toukokuu 2012

Raakaöljy pysyy kalliina, muiden raaka-aineiden hinnat laskevat tänä vuonna

Raaka-aineiden hintojen odotetaan olevan tänä vuonna keskimäärin viisi prosenttia korkeampia kuin viime vuonna, todetaan Euroopan suhdannelaitosten yhdistyksen AIECE:n raportissa ”World Commodity Prices and World Trade in 2012 and 2013”. Nousu johtuu raakaöljyn hinnan kallistumisesta. Muiden raaka-aineiden hintojen odotetaan alenevan kuluvana vuonna, mutta nousevan taas ensi vuonna. Poikkeuksen muodostavat teräksen raaka-aineet, joiden hintojen ennakoidaan alenevan hieman myös ensi vuonna. Raakaöljyn hinnan ennustetaan pysyvän ensi vuonna osapuilleen tämän-vuotisella tasolla.

Öljyn hintaa on nostanut huoli sen saatavuudesta. Euroopan maiden sanktioiden vuoksi Iran on vähentänyt toimituksiaan ja on myös uhannut sulkea raakaöljyn tärkeän kuljetusreitin Hormuzin salmen, jos Iranin ydin-ohjelmaa pyritään sotilaallisin toimin jarruttamaan. Lisäksi Syyrian, Sudanin ja Jemenin tuotannossa on ollut katkoksia. Tarjontaan liittyvät riskit pitävät öljyn hinnan tänä vuonna 9 prosenttia korkeampana kuin vuotta aiemmin.

Öljyn kysynnän arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna vain noin prosentin. Normaalioloissa uusi tuotantoka-pasiteetti sekä Saudi-Arabian lupaama tuotannon lisäys riittäisivät hyvin kattamaan kysynnän kasvun. Ensi vuonna öljyn hinnan ennakoidaankin pysyvän jokseenkin muuttumattomana ja jäävän keskimäärin hieman alle 120 dollarin barrelilta.

Teräksen hintojen ennakoidaan pysyvän jokseenkin muuttumattomina sekä tänä että ensi vuonna. Hintojen nousua jarruttaa tuotannon liikakapasiteetti ja kehittyvien maiden kilpailu. Myös raaka-ainekustannusten aiheuttamat hintapaineet hellittävät. Rautamalmin tarjonnan odotetaan lisääntyvän voimakkaasti jo kuluvana vuonna, mikä alentaa hintoja 16 prosenttia tänä vuonna ja 4 prosenttia ensi vuonna. Koksikivihiilen hinnan ennustetaan alenevan tänä vuonna 27 prosenttia ja ensi vuonna 7 prosenttia. Australian tulvien aiheuttaman hintapiikin jälkeen koksikivihiilen markkinat ovat alkuvuoden 2011 jälkeen vähitellen palautuneet normaaleiksi.

Värimetallien hinnat nousivat nopeasti kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta kääntyivät sitten laskuun, kun maailmantalouden näkymät heikkenivät. Värimetallien hintojen odotetaan kuluvana vuonna laskevan keskimäärin 15 prosenttia. Kiinan talouden kasvun odotetaan tukevan värimetallien hintoja ensi vuonna, ja niiden ennakoidaan nousevan 5 prosenttia.

Kumin tarjonta on kasvanut kysyntää nopeammin ja sen hinnan ennakoidaan laskevan edelleen tuntuvasti kuluvana vuonna. Vaikka tarjonnan kasvu hidastuu, kumin hinta alentunee viime vuodesta 18 prosenttia. Kun kallis öljy nostaa synteettisen kumin hintaa ja maailmantalouden näkymät paranevat, luonnonkumin hinnan odotetaan ensi vuonna nousevan maltillisesti.

Kasvaneen tarjonnan ansiosta puuvillan hinnan ennakoidaan alenevan kuluvana vuonna 36 prosenttia viime vuoden huipputasosta. Ensi vuonna hinnan arvioidaan vakautuvan, kun tuotanto hieman alenee ja synteet-tisten kuitujen kallistuminen lisää puuvillan kysyntää. Myös villan hinnan ennakoidaan keskipitkällä aikavälillä vakautuvan, kun taloudellisten näkymien paraneminen vahvistaa sen kysyntää.

Selluloosan hinnat saavuttivat huippunsa alkukesästä ja ovat sen jälkeen alentuneet. Kun maailmantalouden kasvu alkaa nopeutua ja maailmankauppa kasvaa kuluvan vuoden jälkipuoliskosta alkaen, myös selluloosan hintojen ennakoidaan kääntyvän nousuun. Hintojen ei kuitenkaan odoteta nousevan vuoden 2011 korkealle tasolle. Sahatavaran hintojen ennakoidaan alkavan toipua ensi vuonna, kun taloudellinen kasvu vahvistuu.

Elintarvikkeiden hinnat vaihtelivat voimakkaasti viime vuonna. Kuluvan vuoden alussa hinnat alenivat paran-tuneiden satonäkymien ansiosta. Keskimäärin elintarvikkeiden hintojen odotetaan alenevan tänä vuonna 6 prosenttia, mutta nousevan taas saman verran vuonna 2013. Hintojen laskua rajoittavat tuotantokustannus-ten nousu ja viljavarastojen alhainen taso.

Nautintoaineiden hinnat ovat alentuneet erittäin korkeilta tasoiltaan. Huhtikuussa 2011 kahvin hinta oli 230,6 senttiä bushelilta eli korkeimmillaan 34 vuoteen. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kahvin keski-hinta oli 181 senttiä bushelilta. Kahvin hinnan laskua rajoittaa kuitenkin globaalin kysynnän vakaa kasvu, kun samanaikaisesti eräiden kahvilaatujen tarjonnassa on niukkuutta Keski-Amerikassa ja Kolumbiassa.

Liitteet:
  • World Trade and Commodity Prices Toukokuu 2012
  • Rekisteröidy tilaajaksi tai tilaa yksittäiskappale PDF-muodossa.