World Commodity Prices Marraskuu 2014

Raaka-aineiden hintojen kesällä alkanut lasku tasaantuu

Kevään jälkeen alkanut raaka-aineiden hintojen tuntuva ja laaja-alainen lasku pysähtyy energiaraaka-aineita lukuun ottamatta syksyllä toteutuneelle tasolle. Kehitys jatkuu sen jälkeen suhteellisen vakaana vuoden 2016 alkupuolelle, arvioi Euroopan suhdannelaitosten liiton AIECEn raaka-aineiden hintojen ja maailmankaupan kehitystä ennakoiva työryhmä tuoreessa katsauksessaan ”World Trade and Commodity Prices in 2014 – mid-2016”. Hintojen ennustettu
kehitys heijastaa kysynnän maltillista kasvua, ja monessa tapauksessa myös edelleen jatkuvaa tarjonnan voimakasta lisääntymistä.

HWWI-indeksillä mitattuna raaka-aineiden hinnat alenivat kesäkuusta syyskuuhun 11 prosentilla (HWWI-indeksi on 30 raaka-aineen hinnan painotettu keskiarvo). Laskua oli useimpien raaka-aineiden hinnoissa ja kaikissa indeksin alaryhmissä. Ainoastaan alumiinin, sinkin, lyijyn, selluloosan, kaakaon, riisin ja vuotien hinnat nousivat. Euromääräiset hinnat alenivat vain 6 prosenttia, kun euro samanaikaisesti kallistui 5 prosentilla dollariin nähden. Raakaöljyn hinta laski noin neljänneksen eli noin 25 dollaria/tynnyri.

Hintojen yleiseen laskuun on vaikuttanut dollarin vahvistuminen, joka vaikuttaa dollarihintoja pienentävästi. Tämän ohella mm. tekstiilien raaka-aineiden ja ruoan hintoja ovat painaneet poikkeuksellisen hyvät sadot, kun taas esimerkiksi rautamalmin ja hiilen hinnan pudotuksen taustalla on ollut tarjonnan kasvu 2000-luvun alun hintapiikkien käynnistämien suurien investointien seurauksena.

Oma vaikutuksensa hintojen laskuun on ollut myös raaka-aineiden kysynnän maltillistumisella kehittyvissä maissa, erityisesti Kiinassa. Öljyn hinnan laskun taustalla on lisäksi muutos Saudi-Arabian käyttäytymisessä. Öljymarkkinoiden säätelijästä on tullut oman markkinaosuutensa puolustaja.
AIECE:n raaka-aineryhmä ennakoi, että OPEC ja Saudi-Arabia haluavat vähentää kannustimia lisätä tuotantokustannuksiltaan kalliimpaa, mutta Yhdysvalloissa hyvin voimakkaasti kasvanutta liuskeöljyn tuotantoa, ja sietävät siksi lähitulevaisuudessa suhteellisen alhaista hintatasoa. Raakaöljyn keskihinnaksi ennustetaan 103 dollaria/barreli vuonna 2014 ja 91 dollaria/barreli vuonna 2015.

Maailmankaupan kasvun ennakoidaan hieman nopeutuvan vuonna 2013. Maailmankauppa on kasvanut kolme vuotta peräkkäin noin 3 prosentin vuosivauhdilla. Suhteessa maailman BKT:n kasvuun kaupan kasvu on ollut historiallisen hidasta. Kasvuvauhdin ennakoidaan nousevan vuoden 2013 2,9 prosentista 3,5 prosenttiin vuonna 2014 ja 4,7 prosenttiin vuonna 2015. Euroalueen odotetaan kokonaisuutena menettävän markkinaosuuksia, mutta muutamien jäsenmaiden, esimerkiksi Saksan ja Espanjan ennustetaan voittavat niitä.

Valuuttakurssien kehityksellä on keskeinen vaikutus maailmankaupan kasvunopeuteen. Jos Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan normalisointi hidastuisi, dollarin kallistuminen viivästyisi, mikä voisi estää viennin toipumisen muualla maailmassa. Toisaalta korkeakorkoisten valuuttasijoitusten nopea purkautuminen voisi aiheuttaa dollarin nopean ja voimakkaan kallistumisen, mikä aiheuttaisi ongelmia kansainvälisistä pääomavirroista eniten riippuvaisissa kehittyvissä maissa.

Liitteet:
  • World Trade and Commodity Prices Marraskuu 2014
  • Rekisteröidy tilaajaksi tai tilaa yksittäiskappale PDF-muodossa.