World Commodity Prices Marraskuu 2015

Raaka-aineiden hintojen raju lasku tasaantumassa

Raaka-aineiden hintojen jyrkkä lasku tasaantuu talven 2015 – 2016 aikana, ennakoi Euroopan ennustelaitosten liiton AIECEn raaka-aineryhmä raportissa ”World Trade and Commodity Prices in 2015 – 2016”. Hintojen ei kuitenkaan odoteta kääntyvän nousuun, vaan niiden kehityksen ennakoidaan jatkuvan tasaisena. Jotkut muista kuin energiaraaka-aineista voivat jossakin määrin kallistua, kun tarjonta vähenee ja kysyntä kasvaa lievästi. Poikkeuksen tekee rautamalmi, jonka tarjonta kasvaa, kun alhaisimmilla tuotantokustannuksilla toimivat tuottajat kasvattavat voimakkaasti tuotantoaan voittaakseen markkinaosuuksia.

Energiaraaka-aineista raakaöljyn barrelihinnan ennakoidaan vaihtelevan nykytason, eli 50–55 dollarin ympärillä, kun Opec-maiden kasvava tuotanto kompensoi liuskeöljyn tuotannon odotettua vähenemistä. Opec-maat pyrkivät lisäämään markkinaosuuksiaan tuotantokustannuksiltaan kalliimman liuskeöljyn kustannuksella. Opec-maista erityisesti Iranin ja Irakin odotetaan kasvattavan tuotantoaan.

Raaka-aineiden hintojen kehitys heijastaa yleisiä kysyntätekijöitä, jotka kohdistuvat sekä energia- että muihin raaka-aineisiin. Erityinen vaikutus on Kiinan kysynnän hidastuvalla kasvulla. HWWI-indeksillä (30 raaka-aineen hintojen painotettu keskiarvo) mitattuna raaka-aineiden hinnat alenevat tänä vuonna 40 prosentilla. Vaikka lasku tasaantuu talven aikana, raaka-aineiden keskimääräisen hintatason odotetaan jäävän ensi vuonna 4 prosenttia alhaisemmaksi kuin vuonna 2015.

Keskimääräisen hintakehityksen alle peittyy joissakin tapauksissa suuriakin eroja eri raaka-aineiden tai raaka-aineryhmien välillä. Muiden kuin energiaraaka-aineiden hintojen keskimääräiseksi laskuksi ennakoidaan 19 prosenttia vuonna 2015 ja 2 prosenttia vuonna 2016. Eniten laskevat vuonna 2015 rautamalmin (-42 %), rautaromun (-33 %) ja nikkelin (-28 %) hinnat. Niiden hintojen odotetaan alenevan myös vuonna 2016. Tänä vuonna nousevat vain kaakaon (2 %), teen (1 %) ja ohran (24 %) hinnat. Kaakao kallistui voimakkaasti (24 %) jo vuonna 2014, kun taas ohran hinnan nousu korvaa vain osan edellisen vuoden voimakkaasta laskusta (-38 %).

Energiaraaka-aineiden keskimääräiset hinnat alenevat 44 prosenttia vuonna 2015 ja 4 prosenttia vuonna 2016. Raakaöljyn hinta alenee 45 prosenttia vuonna 2015 ja 4 prosenttia vuonna 2016. Raakaöljyn maailmanlaajuisen tarjonnan odotetaan ylittävän kysynnän lyhyellä aikavälillä. Tämä merkitsee sitä, että varastot kasvavat edelleen vuonna 2016. Vuoden loppua kohden Brent-laadun barrelihinnan odotetaan nousevan asteittain kohti 55 dollaria, kun kysyntä vahvistuu. Raakaöljyn kysyntä ylittää tarjonnan vuonna 2017, mutta hintojen nousupainetta alentaa aiempina vuosina kertyneiden suurten varastojen purkaminen.

Liitteet:
  • World Trade and Commodity Prices Marraskuu 2015
  • Rekisteröidy tilaajaksi tai tilaa yksittäiskappale PDF-muodossa.