World Commodity Prices Toukokuu 2014

Raaka-aineiden kysyntä kasvaa, hinnoissa on laskupainetta kasvaneen tarjonnan vuoksi

Raaka-aineiden kysyntä kasvaa maailmantalouden vahvistuessa, mutta kasvuvauhti jää hitaaksi. Kun monien raaka-aineiden tarjonta on kasvanut voimakkaasti, ja niiden kysynnän kasvu on hidastunut, hintoihin kohdistuu laskupaineita, arvioi Euroopan suhdannelaitosten liiton AIECEn raaka-aineiden hintojen ja maailmankaupan kehitystä ennakoiva työryhmä tuoreessa katsauksessaan ”World Trade and Commodity Prices in 2014–2015”.

Jos raakaöljyn tarjonnassa ei esiinny suuria häiriöitä, eikä globaaleja kysyntäshokkeja ilmene, öljyn hinnan arvioidaan laskevan 103 dollariin barrelilta vuoden 2015 loppuun mennessä. Raakaöljyn markkinoilla on teknisessä mielessä ylitarjontatilanne, mutta sitkeät tarjontahäiriöt estävät hintojen merkittävän laskun lähivuosineljänneksien aikana. Toisaalta Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannon kasvun ennakoidaan rajoittavan öljyn hinnan nousua.

Kysyntäpuolella Kiinan kasvun hidastumisen ja OECD-maiden kulutuksen alenemisen odotetaan ankkuroivan öljyn lisätarjonnan tarpeen 1 miljoonaan barreliin päivässä vuonna 2014 ja 1,1 miljoonaan barreliin päivässä vuonna 2015.

Maakaasun hinnan odotetaan laskevan Euroopassa johtuen sen kytkennästä öljyn hintaan. Hinnat pysyvät kuitenkin korkeampina kuin Yhdysvalloissa, missä liuskekaasun tarjonnan kasvu on alentanut hintoja.

Kivihiilen hinnan ennustetaan liikatarjonnan vuoksi edelleen alenevan seuraavien vuosineljänneksien aikana.

Rautamalmin ja -romun hinnan laskun odotetaan jatkuvan viime vuoden korkealta tasoltaan. Rautamalmin tonnihinnan ennustetaan alenevan 135 dollarista 100 dollariin vuoden 2015 loppuun mennessä, kun tuotanto kasvaa voimakkaasti Australiassa ja Brasiliassa.

Myös värimetallien hintojen lasku jatkuu vuonna 2014, mutta hitaampana (-1 %). Useiden värimetallien markkinoilla liikatarjonta supistuu, ja vuonna 2015 hintojen odotetaan nousevan hieman (+4 %).

Elintarvikkeiden ja nautintoaineiden hintojen ennakoidaan kehittyvän epäyhtenäisesti vuosina 2014 ja 2015. Jos tuotannossa tai kaupassa ei esiinny häiriöitä Mustan Meren alueella, runsaan tarjonnan odotetaan pitävän vehnän ja muiden viljojen hinnat lähellä nykytasoa ennustejakson aikana. Kahvin ja kaakaon kallistuminen nostaa elintarvikkeiden osaindeksiä ennustejakson aikana.

Maatalousperäisten raaka-aineiden hintoihin liittyy säästä johtuvia riskejä. Vuonna 2014 El Niño -ilmiö voi pienentää useiden maatalousperäisten raaka-aineiden satoja.

Liitteet:
  • World Trade and Commodity Prices Toukokuu 2014
  • Rekisteröidy tilaajaksi tai tilaa yksittäiskappale PDF-muodossa.